Prečo je QR kód taký populárny? Je to najmä kvôli jeho dizajnu!

Čiarové kódy sú pomerne úzko profilované a vyžadujú si vysokú štandardizáciu, pokiaľ ide o ich vzhľad. Okrem toho je určitým diskomfortom aj skutočnosť, že ich nemožno prečítať bez toho, aby ste boli vybavení špecifickým druhom špecifickej čítačky.

Všetky tieto ťažkosti sú však niečím, čo na druhej strane neriešime, keď sa namiesto klasického čiarového kódu rozhodneme pre QR kód. A to je len malá časť dôvodu, prečo je taký veľmi obľúbený.

Prispôsobte si dizajn podľa svojich predstáv

Už sme spomenuli, že čiarové kódy sú pri svojej koncepcii a tvorbe doslova extrémne strohé. Dôvodom je, samozrejme, zabezpečenie toho, aby bol kód vždy stopercentne čitateľný. V tomto ohľade sú však QR kódy zvýhodnené spôsobom, ktorému nemôže konkurovať žiadny čiarový kód.

Moderné QR kódy ponúkajú desiatky spôsobov ich zmeny. Môžete použiť rôzne farby, rôzne tvary a veľkosti samotného kódu alebo ho dokonca graficky upraviť tak, aby sa podobal bežnému obrázku. To všetko sú výhody, ktoré nemôže ponúknuť žiadny iný čiarový kód.

Dynamické kódy s jednoduchou čitateľnosťou

Pre tvorcu kódu je hlavnou výhodou skutočnosť, že ide o dynamické kódy. To znamená, že obsah, ktorý je na začiatku uložený vo vnútri kódu, nemusí zostať po celý čas nezmenený. Môže totiž fungovať viac-menej rovnako ako hypertextový odkaz, ktorý poznáme z bežného používania internetu. Okrem toho sú dynamické QR kódy čitateľné širokou škálou zariadení, najmä aplikáciami pre mobilné telefóny. To dáva viac-menej každému, kto čiarový kód uvidí, možnosť prečítať ho a zistiť, čo je v ňom skutočne uložené.

Voľne dostupné riešenia čiarových kódov

Jednotlivé čiarové kódy zvyčajne spadajú pod konkrétnu spoločnosť alebo registrátora, ktorý sa stará o ich redistribúciu a údržbu. Ide viac-menej o platenú službu. V prípade QR však nie je problém nájsť generátor QR kódov online, a to dokonca vo viacerých variantoch. Tieto generátory zároveň ponúkajú plnohodnotné kódy, ktoré fungujú dlhodobo. S výnimkou prémiových služieb, ako je identifikácia produktov v obchodoch alebo kódy pre platby v bankovníctve, sú potom generátory úplne iné a samozrejme platené.